Social Media(tion)

Social Media: op interactieve wijze informatie delen via internetplatformen.

Door het gebruik van Social Media worden internetgebruikers steeds meer getraind in het schrijven van korte berichten. Een aantal van maximaal 140 tekens is leidend voor het schrijven van één tweet (bericht op twitter). Het is de kunst om met zo min mogelijk woorden de ideeën, gedachten en gevoelens weer te geven.

Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen op mediation?

Allereerst is er natuurlijk het aspect van vertrouwelijkheid en geheimhouding: wat communiceren deelnemers en mediator wel en/of niet naar buiten toe (en dus ook te denken aan Hyves, Facebook, LinkedIn, Twitter etc.).

Een onderwerp die steeds vaker besproken wordt binnen de arbeidsmarkt want welke afspraken maak je hierover als werkgever en werknemer zijnde, hoe leg je dit vast en hoe is dit eventueel te controleren. Alleen over dit onderwerp worden al steeds meer blogs geschreven.

Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van arbeidsconflicten.

Momenteel loopt er een project om in 2013 de ‘e-kantonrechter’ in te voeren. Hiermee kunnen partijen een geschil binnen een beveiligde elektronische omgeving aan een kantonrechter voorleggen.

Ook is de mogelijkheid voor online-mediation steeds meer in opkomst. Hierbij loopt het contact met de mediator via een (beveiligd) internetplatform. Bij het zoeken naar informatie over online-mediation worden veelal de voordelen genoemd als minder kosten, minder afhankelijk van agenda’s, minder (emotionele) confrontaties. Maar is dit in de praktijk ook zo?

De meeste arbeidsconflicten zijn ontstaan door de wijze van communicatie of het ontbreken ervan.

Mijn ervaring is dat er vooraf al meerdere (e-mail)berichten naar elkaar zijn gestuurd en dat juist die werking via schrift het conflict (nog verder) doet escaleren. De kunst van het weergeven van ideeën, gedachten en gevoelens in zo min mogelijk woorden komt in deze berichten vaak niet tot uiting. Helaas zijn daarbij de geschreven teksten vaak op meerdere manieren te lezen en op te vatten, wat ook weer kan leiden tot meer miscommunicatie.

Mediation face-to-face of via een onlineplatform? Per case zullen de voor- en nadelen ongetwijfeld verschillend zijn en heeft iedereen zijn/haar eigen voorkeuren. In ieder geval is 1 ding zeker: Social Media is groeiend en heeft effect op alle vormen van mediation.

Social Media(tion): hoe social is mediation?