Inspiratie met stijl

De kracht van stilte
Door het gebruik van stilte ontstaat er ruimte voor vernieuwing

Voor vernieuwing is ruimte, tijd en inspiratie nodig. Verbeteringen in gesprekstechnieken, een wijziging van functie of veranderingen in een bedrijf zijn te realiseren op verschillende manieren. Sophistiq verzorgt inspiratiedagen, intervisiebijeenkomsten, inspirerende gesprekstechnieken, stiltewandelingen en (stilte)retraites met stijl.

Geef jezelf een cadeau en ontdek ook de kracht van stilte.

Kennis delen met stijl

Kennis delen vergroot kennis
Iemand zei eens tegen mij: “Elisabeth, kennis is macht”.  Nu zie ik kennis veel liever als een bundeling van kracht.  Als dit goed gedeeld wordt, denk ik pas ‘missie volbracht’.

Elisabeth is de initiator en organisator van de HR Denktank. Een geselecteerde groep van HR professionals komt regelmatig bij elkaar om te sparren, kennis te delen en om elkaar te versterken in de regio. Daarnaast worden er een-op-een sparringsessies gehouden voor het bespreken van casuïstiek, loopbaanvragen en ontwikkelingsvraagstukken.

Testimonials

Colinda Veldkamp

Personeelsadviseur Gemeente Olst-Wijhe

Elisabeth weet met enthousiasme bijeenkomsten te organiseren rondom de diverse thema's die haar vakgenoten interesseren. Ze is betrokken, ze is oprecht geïntereseerd in de deelnemers en heeft oog voor kwaliteit. Doordat de thema's en werkvormen elkaar afwisselen weet ze haar vakgenoten te binden en te boeien.

Jan Willem Veldsink

Manager Project FrieslandCampina

Elisabeth is a warm-hearted person which you can rely on. She is a great organiser, has business skills and focused on the peopled who make the organisation. I enjoyed working together with Elisabeth and had the pleasure to experience her outstanding talents which form the basis of her successful career as a consultant.

Meer over Sophistiq

Bemiddeling met stijl

Om bedrijfsdoelstellingen te behalen en een goede samenwerking te krijgen is de communicatie onderling van groot belang. Gelijke verwachtingen en werkwijzen dragen hieraan bij.....

lees meer

HR professional met stijl

Voorstander van progressief personeelsbeleid en meer zelfsturing? Geef ruimte, regie en deel kennis om tot de gewenste resultaten te komen. Sophistiq versterkt bedrijfsimago's.....

lees meer

Culinair genieten met stijl

Op zoek naar een geschikte locatie voor een zakelijk diner, een teamoverleg of een personeels- of netwerkfeest? Sophistiq organiseert bijeenkomsten gecombineerd met culinair genieten met stijl. Wilt u ideeën opdoen voor....

lees meer

Het gezicht achter Sophistiq

Sinds 2006 ben ik gestart met mijn bedrijf, destijds nog onder de naam EHVrap. Precies na 10 jaar heb ik de bedrijfsnaam gewijzigd in Sophistiq. Een merknaam waar meerdere diensten onder vallen en allemaal....

lees meer