Samenwerken, het is een heel bijzonder iets
Een kracht die zich ontwikkeld vanuit het niets

Kennis delen, netwerken en samenwerken,
het is volledig in elkaar verweven
Een bepaalde werkstijl en een manier van leven

Gezamenlijk kansen zien en voor het beste gaan
Een kans om samen in alle tijden sterk te staan

Elkaar versterken is waar het eigenlijk om gaat
Een kracht die daardoor vanzelf ontstaat

Kennis delen, netwerken en samenwerken,
het is volledig met elkaar in verbintenis
Een bepaalde leefstijl en van grote betekenis

Samenwerken, het is iets wat steeds weer verrast
Een werk- en levenswijze dat volledig bij mij past!